Niestety spóźniłeś się!

Dobiegł końca okres zgłaszania kandydatur w Wyborach do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.