Wkręć się w działanie!

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego wybrany!

Poznaj skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego!

Harmonogram

Etap I

Zgłaszanie kandydatur na radnych MSWM

Od 01.06.2022
do 29.07.2022

Etap II

Ogłoszenie kandydatów, którzy wezmą udział w wyborach do MSWM

Do 11.09.2022

Etap III

Głosowanie w wyborach do MSWM

Od 12.09.2022
do 30.09.2022

Etap IV

Ogłoszenie wyników głosowania

Do 14.10.2022

Czym jest i czym zajmuje się Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego?

Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego. Reprezentuje głos młodzieży w dialogu z Sejmikiem, Zarządem i Urzędem.  

Inicjuje i promuje działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i ekologicznym. Organizuje wydarzenia na rzecz młodzieży. 

W celu realizacji swoich zadań współpracuje z podmiotami działającymi przy Samorządzie Województwa Mazowieckiego, młodzieżowymi radami gmin i powiatów, innymi młodzieżowymi sejmikami, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, a także instytucjami publicznymi. 

Jak zostać radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego?

Kto może kandydować?

Kandydować mogą tylko mieszkańcy i uczniowie szkół z terenu województwa mazowieckiego, którzy w ostatnim dniu rekrutacji (tj. 30.09.2022 r.) będą mieli ukończone 13 lat i nieukończone 17 lat.

Kiedy można zgłaszać kandydaturę?

Zgłaszanie kandydatur na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego odbywa się w terminie od 1 czerwca do  29 lipca 2022 r. 

Jak zgłosić kandydaturę?

Zgłaszanie kandydatur odbywa się tylko elektronicznie. Zgłoś Kandydaturę rejestrując się i wypełniając zgłoszenie aplikacyjne w Strefie Kandydata.

Dlaczego warto kandydować?

Wybrane opinie radnych I kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

„Sejmik daje nam podstawy do późniejszej działalności w społeczeństwie i tworzenia własnych projektów”

„Dzięki pracy w sejmiku mamy większe doświadczenie i będzie nam łatwiej podejmować inne działalności społeczne”

„W ramach sejmiku przeprowadziłam swoją pierwszą konferencję i miałam z tego taki fun (…) po prostu odkryłam samą siebie”

„Jestem bardziej otwarta do ludzi, nie boję się rozmawiać z innym człowiekiem”